Informační zdroje pro Masarykovu univerzitu

 

Discovery service

Služba umožňuje rychlé prohledávání elektronických informačních zdrojů Masarykovy univerzity.

e-časopisy

Soubor 78 špičkových časopisů z oblasti (bio)medicíny, chemie, biochemie a příbuzných oborů.

e-archivy

Vybrané archivy stěžejních chemických periodik obsahující informace pro přípravu chemických substancí a syntetických transformací a archiv kolekce fyzikálních časopisů.

EIZ

Zahrnuje klinický informační zdroj pro medicínu založenou na důkazech, komplexní sbírku medicínských ilustrací a animací a videočasopis sestavený ze záznamů ilustrativně natočených a odborně komentovaných postupů vědeckých experimentů.

Knihy a kompendia

Knihy a kompendia stěžejní pro jednotlivé obory z oblasti medicíny a příbuzných oborů a tvořící standardní součást knihoven kvalitních vědeckých institucí v EU.

 

Uživatelé MU mají přístup i do konsorciálních EIZ.

Aktuality

Archiv aktualit...

OP Výzkum a vývoj pro inovace