Schválena Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za rok 2019

Dne 29.1.2020 byla Řídicím orgánem OP VaVpI bez připomínek schválena Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu MEDINFO MZ-11 (MZoU-5). Projekt tím úspěšně ukončil pátý rok udržitelnosti.  Všechny zdroje byly kontinuálně zpřístupněny uživatelům řešitele projektu i spolupracujících organizací.

Aktuality

Archiv aktualit...

OP Výzkum a vývoj pro inovace