Elektronické informační zdroje zajišťované pro účastníky projektu:

  • Nursing@OVID
    (MU, UPOL, FNUSA, ZČU, UJEP)
    Databáze pro ošetřovatelství a další zdravotnické obory z vydavatelství OVID zahrnující mj. 18 vysoce citovaných plnotextových ošetřovatelských časopisů, terminologický slovník Ovid Nursing Subject Thesaurus a bibliografickou databázi Ovid Nursing Database.
    Pomůcky pro vyhledávání od AIP.

Aktuality

Archiv aktualit...

OP Výzkum a vývoj pro inovace