Na projektu MEDINFO se vedle příjemce dotace - Masarykovy univerzity - podílí sedm dalších spolupracujících organizací:

Aktuality

Archiv aktualit...

OP Výzkum a vývoj pro inovace