Původní část Pro uživatele byla z důvodu přibývajících zdrojů a ztráty přehlednosti rozdělěna na dvě sekce:

1. Konsorciální EIZ

2. Zdroje pro MU

  • e-časopisy pro MU (Soubor 79 špičkových časopisů z oblasti (bio)medicíny, chemie, biochemie a příbuzných oborů).
  • e-archivy pro MU (Vybrané archivy stěžejních chemických periodik obsahující informace pro přípravu chemických substancí a syntetických transformací a archiv kolekce fyzikálních časopisů).
  • EIZ pro MU (Zahrnuje klinický informační zdroj pro medicínu založenou na důkazech, komplexní sbírku medicínských ilustrací a animací a videočasopis sestavený ze záznamů ilustrativně natočených a odborně komentovaných postupů vědeckých experimentů).
  • Knihy a kompendia MU (Knihy a kompendia stěžejní pro jednotlivé obory z oblasti medicíny a příbuzných oborů a tvořící standardní součást knihoven kvalitních vědeckých institucí v EU).
  • Discovery service pro prohledávání všech elektronických informačních zdrojů Masarykovy univerzity

Aktuality

Archiv aktualit...

OP Výzkum a vývoj pro inovace