Zasedání vědecké rady projektu MEDINFO

V úterý 26.2.2013 proběhlo na Rektorátě Masarykovy univerzity zasedání vědecké rady projektu MEDINFO za účasti odoborných garantů řešitelské instituce a spolupracujících organizací.

Složení vědecké rady projektu MEDINFO:

MU Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. – prorektor
  RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. – ředitel projektu, ÚVT
  Doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. – proděkan LF
  Mgr. Kamil Paruch, Ph.D. – vědecký pracovník PřF
UPOL Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. – přednosta Ortop. kliniky LF
FNUSA   Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. – přednosta ARK
OSU Prof. Roman Hájek, CSc. – proděkan LF
ZČU Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc. – proděkan FZS
UPa Petra Mandysová, MSN. – proděkanka FZS
UTB Mgr. Anna Krátká, Ph.D. – ředitelka Ústavu ošetřovatelství
UJEP Prof. MUDr. Margareta Šulcová, CSc. – FZS

Aktuality

Archiv aktualit...

OP Výzkum a vývoj pro inovace