Ukončení realizační fáze projektu MEDINFO

K 31.12.2014 ukončila Masarykova univerzita realizační fázi projektu MEDINFO financovaného v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Projekt nyní vstupuje do fáze udržitelnosti, která potrvá až do konce roku 2019.

Realizačnímu týmu se podařilo za 26 měsíců trvání projektu splnit všechny stanovené cíle a vyčerpat 98% přidělených dotačních prostředků (celková dotace projektu byla 107 miliónů Kč).

Konsorcium sedmi vysokých škol a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně získalo na období 2013-2019 10 plánovaných špičkových elektronických informačních zdrojů z oblasti medicíny a zdravotnictví a ktomu navíc ještě dvě další databáze pořízené výhradně z úspor projektu.

Za dva roky bylo pro práci s těmito informačními zdroji vyškoleno 1780 uživatelů, s propagací a školením se pokračuje i v příštích letech. V roce 2014 pak bylo k elektronickým informačním zdrojům pořízeným z projektu zaznamenáno přes 195 000 přístupů.

Masarykova univerzita využila část dotace také na dovybavení knihoven chybějící kvalitní literaturou z oblasti medicíny a přírodních věd. Významným přínosem projektu bylo též pořízení služby pro vyhledávání potřebných vědeckých informací. Vyhledávací služba nové generace discovery.muni umožňuje rychle a efektivně prohledávat jedním dotazem z jednoho místa všechny vědecké informační zdroje a směrovat uživatele na přímo plné texty požadovaných dokumentů.

 

Aktuality

Archiv aktualit...

OP Výzkum a vývoj pro inovace