Ukončení negociačních jednání projektu MEDINFO

Projektový tým MEDINFO dokončil negociační jednání s MŠMT a předal na MŠMT přepracovanou projektovou žádost. Celková výše příspěvku na úhradu způsobilých výdajů projektu sjednaná během negociace činí 107,3 mil. Kč, z toho 93 mil. Kč tvoří investiční výdaje.

Aktuality

Archiv aktualit...

OP Výzkum a vývoj pro inovace