Třetí rok udržitelnosti projektu úspěšně ukončen

Úspěšně jsme zakončili třetí rok udržitelnosti projektu MEDINFO. Řešitel i spolupracující organizace pokračovali v úsilí vedoucímu ke splnění monitorovacích indikátorů. V druhé polovině roku proběhly všechny činnosti nezbytné k zabezpečení přístupu k informačním zdrojům pro období 2018 a 2019 v plném rozsahu předchozích let (výběrová řízení na dodavatele a smlouvy s vybranými dodavateli). Všechny zdroje jsou od začátku roku 2018 kontinuálně zpřístupněny uživatelům řešitele projektu i spolupracujících organizací.

Koncem ledna byla odevzdána Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu (MZoU-3) Řídicímu orgánu VaVpI.

Aktuality

Archiv aktualit...

OP Výzkum a vývoj pro inovace