Skončil první rok udržitelnosti projektu MEDINFO

Rok 2015 byl prvním rokem udržitelnosti projektu. Řešitel projektu i všechny spolupracující organizace pokračovaly v propagaci EIZ, školení uživatelů a sledování využívaní všech zdrojů pořízených z dotace. Statistiky využívání byly pravidelně zveřejňovány na stránkách projektu v zabezpečené části, sloužící k tomuto účelu.

Koncem ledna 2016 bude odevzdána Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu (MZoU-1) Řídicímu orgánu VaVpI.

Aktuality

Archiv aktualit...

OP Výzkum a vývoj pro inovace