Další školení školitelů pro elektronické informační zdroje

V pondělí 11. února proběhlo v prostorách Ústavu výpočetní techniky MU další školení školitelů, tentokrát pro dva elektronické informační zdroje:

  • Annual Reviews Biomed/LifeSci Collection
  • CINAHL Plus with FullText

Účastnili se ho zástupci Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci, Ostravské univerzity v Ostravě, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzity Pardubice.

 

Aktuality

Archiv aktualit...

OP Výzkum a vývoj pro inovace