Schůzka řešitelů s koordinátory spolupracujících organizací

Příští schůzka řešitelského týmu projektu s koordinátory jednotlivých spolupracujících organizací se uskuteční v úterý 14.10.2014 od 15:30 hod ve fialovém sále (01.32, MFC UJEP) Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, Ústí nad Labem.
Sál sídlí ve stejném patře jako červená aula, kde bude probíhat konference Bibliotheca Academica.
 
Program jednání:

  1. Plnění monitorovacích indikátorů za 3/4 2014
  2. Nové informační zdroje z úspor
  3. Informace o propagačních předmětech a povinné publicitě 

Aktuality

Archiv aktualit...

OP Výzkum a vývoj pro inovace