Projekt MEDINFO po roce realizace

Uběhl více než rok od zahájení projektu MEDINFO. Za toto období proběhlo 20 výběrových řízení na nákup informačních zdrojů, elektronických a tištěných časopisů, knih a kompendií a technologií podporující efektivní využívání IZ. Proběhla dvě kola školení koncových uživatelů a do 31.10.2013 bylo vyškoleno celkem 597 uživatelů. Uskutečnilo se zasedání vědecké rady projektu, která je poradním orgánem v oblasti výběru relevantních informačních zdrojů. Dvakrát se v Brně setkal řešitelský tým se zástupci spolupracujících organizací při koordinaci společnýchčinností týkajících se školení uživatelů a vyhodnocování využívání informačních zdrojů. Masarykova univerzita zpřístupnila Discovery službu pro jednotné vyhledávání informací v heterogenních elektronických informačních databázích. V rámci doplnění vědeckého portfolia Masarykovy univerzity bylo pořízeno 25 titulů tištěných časopisů, 4 elektronické archivy a 77 titulů elektronických časopisů pro vědu a výzkum z oblasti medicíny a příbuzných oborů. Objednáno bylo 851 odborných knih a kompendií, z nichž většina je již dodána.

Aktuality

Archiv aktualit...

OP Výzkum a vývoj pro inovace