Příprava na nákup EIZ pro poslední dva roky udržitelnosti projektu

V rámci přípravy na poslední dva roky udržitelnosti projektu (2018 a 2019), ve kterém je potřeba hradit předplatná EIZ a elektronických časopisů, proběhly na podzim 2016 schůzky s prorektorem pro vědu a výzkum MU a tajemníky dotčených fakult a konzultace s vedoucím Odboru veřejných zakázek RMU ke způsobu zajištění/nákupu EIZ pro období udržitelnosti 2018-2019. Jednání budou pokračovat i v příštím roce.

Aktuality

Archiv aktualit...

OP Výzkum a vývoj pro inovace