Podáno Oznámení o podstatných změnách v projektu vyžadující vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Dne 6.5.2014 bylo Řídicímu orgánu VaVpI zasláno Oznámení o podstatných změnách v projektu MEDINFO. Podstatou změn je dočerpání finančních prostředků dotace. Za úspory, které vznikly v průběhu výběrových řízení, budou pořízeny další konsorciální EIZ a taktéž nové EIZ pro Masarykovu univerzitu.

Aktuality

Archiv aktualit...

OP Výzkum a vývoj pro inovace