Interní audit ve čtvrtém roce udržitelnosti projektu

V měsících duben a květen 2019 probíhal interní audit projektu. Mapuje období čtvrtého roku udržitelnosti projektu od 1.1.2018 do 31.12.2018. Nebyla zjištěna žádná pochybení, která by mohla vést k ohrožení naplnění cílů projektu.

Aktuality

Archiv aktualit...

OP Výzkum a vývoj pro inovace