Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory

Projekt Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (MEDINFO), registrační číslo CZ.1.05/3.2.00/12.0225 je řešený v rámci OP VaVpI, výzva 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven. Cílem projektu je:

  1. Zajistit nákup a zpřístupnění vybraných elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro výzkum v oblasti medicíny a zdravotnictví pro konsorcium předních medicínských institucí v ČR (s výjimkou Prahy).
  2. Dovybavit knihovny Masarykovy univerzity chybějící odbornou literaturou z oblasti medicíny, zdravotnictví, přírodních věd pro potřeby výzkumu na MU a informačními technologiemi pro efektivní využívání pořízených informačních zdrojů.

Doba realizace projektu je 26 měsíců (1.11.2012 - 31.12.2014) s pětiletým obdobím udržitelnosti 2015-2019. Celková výše způsobilých výdajů projektu je 107 miliónu Kč (91 miliónů ze strukturálních fondů a 16 miliónů ze státního rozpočtu). Příjemcem dotace a řešitelem projektu je Masarykova univerzita - Knihovnicko-informační centrum MU při Ústavu výpočetní techniky MU a Knihovna univerzitního kampusu. Na projektu spolupracuje sedm dalších institucí: UP Olomouc, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Ostravská univerzita v Ostravě, Univerzita Pardubice, UJEP v Ústí nad Labem, UTB ve Zlíně, ZČU Plzeň.

Projekt MEDINFO byl k 31.12.2019 ukončen. Pokračující přístup k elektronickým informačním zdrojům je podpořen z prostředků projektu OP WWW CzechElib, anebo plně zabezpečen z vlastních finančních zdrojů univerzity.

Stránky projektu se dále neaktualizují.

 

 

Aktuality

Archiv aktualit...

OP Výzkum a vývoj pro inovace